Oferta warsztatów KLANZA Bydgoszcz na rok 2019/2020

Regulamin uczestnictwa w warsztatach

  1. Zgłoszenia na warsztaty i szkolenia przyjmujemy wyłącznie poprzez elektroniczny formularz online, do którego link można znaleźć poniżej. Dotyczy to także list rezerwowych.
  2. W przypadku listy rezerwowej kontaktujemy się z osobami na niej zapisanymi w momencie zwolnienia miejsca z listy podstawowej. Dopiero wtedy prosimy o wykonanie przelewu.
  3. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału jest dokonanie zgłoszenia oraz wpłaty na rachunek bankowy nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia.
  4. Dane do wpłat znajdują się w potwierdzeniu (wiadomość e-mail), które otrzymają Państwo po poprawnym wypełnieniu elektronicznego formularza. Faktura zostanie wystawiona z datą wpływu wpłaty na konto.
  5. Faktury na placówki mogą być wystawione z odroczonym terminem płatności. W takim przypadku prosimy o zaznaczenie odpowiedniej pozycji w formularzu.
  6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o informację mailową. Zwrot opłaty za uczestnictwo przysługuje tylko osobom, które zgłosiły swoją rezygnację najpóźniej 14 dni przed warsztatem.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin warsztatów. Warunkiem realizacji warsztatu jest zebranie grupy minimalnej.

Szczegółowa lokalizacja warsztatów znajduje się na stronie Kontakt.

Lista nadchodzących warsztatów – II semestr

Dobra rada

kliknij w nagłówek, aby rozwinąć szczegóły warsztatu

Znana wielu nauczycielom, wychowawcom i pedagogom chusta animacyjna w nowej odsłonie! Warsztaty adresowane są do nauczycieli chcących poszerzyć swój warsztat pracy o zabawy z językiem angielskim. Zapraszamy do zabawy, w trakcie której pokażemy, ale także wspólnie odkryjemy sposoby na urozmaicenie grupowych zajęć z języka angielskiego dla dzieci
w wieku przedszkolnym i z klas I-III. Przygotowane przez nas zabawy oprócz integracji mają na celu aktywowanie czynnego słownika oraz rozwijanie szeroko pojętych “productive skills”. Nie zabraknie również angielskich piosenek i rymowanek.

Czas trwania: 5 h dydaktycznych, 9:00- 13:00
Termin: 15 II 2020
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 90 zł (wpłata do 31.01.2020)
Prowadzący: Elżbieta Burzyńska– Trener KLANZA II stopnia, Poznań

Rozbudzając u dzieci zainteresowanie światem matematycznym i zachowując przy tym zasady dydaktyki ułatwimy im start w szkole i samodzielne funkcjonowanie w życiu. Warsztaty skierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wszystkich osób, które pracują z dziećmi w tym wieku. W programie warsztatów znajdują się proste i praktyczne zabawy, których celem jest rozwijanie u dzieci podstawowych zakresów myślenia logicznego i matematycznego, a także działania odwołujące się do metodyki, dydaktyki i rozwoju procesów poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym.

Czas trwania: 5 h dydaktycznych, 13:30 – 17:30
Termin: 15 II 2020
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 90 zł (wpłata do 31.01.2020)
Prowadzący: Elżbieta Burzyńska – Trener KLANZA II stopnia, Poznań

Znane i energetyczne małżeństwo wodzirejsko-nauczycielskie z Krakowa powraca! Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz rozwinąć własne umiejętności w zakresie tańców integracyjnych. Wykorzystane będą też zabawy parateatralne, proste techniki plastyczne, zabawy literackie czy muzyczny quiz. Warsztat zachęca również do własnej inwencji i twórczej aktywności. Poznasz praktyczne zastosowanie tańców i zabaw podczas uroczystości w placówkach oświatowych – gotowe na scenę, salę, boisko czy dywan od zaraz! W programie formy aktywności na okolicznościowe zajęcia otwarte z rodzicami takie, jak: Święto Niepodległości, Mikołajki, spotkanie wigilijne, Dzień Rodziny, oraz cykl tematyczny „Podróże po świecie”.
Wyposażymy Cię w nowe układy choreograficzne tańców integracyjnych (w tym taniec z chustą animacyjną).

Czas trwania: 10 h dydaktycznych, 9:00- 17:00
Termin: 7 III 2020
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 150 zł (wpłata do 21.02.2020)
Prowadzący: Anna i Piotr Pokój– Trenerzy KLANZA I stopnia, Kraków

W programie przykłady wykorzystania dużych plansz edukacyjnych w różnych kierunkach edukacji– zabaw doskonalących obliczenia matematyczne, pojęcia dotyczące podstawowych figur matematycznych, orientację w przestrzeni, zabawy językowe, pogłębiające słownictwo i operowanie nim, ćwiczące pamięć, spostrzeganie, analizowanie, kojarzenie, abstrahowanie, pobudzające aktywne słuchanie, zabawy ruchowe oraz przykłady wykorzystania gier logicznych w pracy z grupą.

Czas trwania: 5 h dydaktycznych, 16:00- 20:00
Termin: 20 III 2020
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 90 zł (wpłata do 6.02.2020)
Prowadzący: Lucyna Bzowska– Trener KLANZA II stopnia, Bogatynia

W programie zabawy i gry matematyczne oparte na muzyce, ruchu, działaniach plastycznych oraz logicznym myśleniu z wykorzystaniem prostych materiałów (papieru, butelek, hula-hopów). Przykłady zabaw rozwijających logiczne myślenie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, poszukiwanie i odczytywanie informacji, nabywanie umiejętności i sprawności rachunkowych oraz sposoby samodzielnego wykonania prostych kart pracy do zadań logicznych, zabawek zręcznościowych. W programie również zabawy rytmiczne, zabawy powitalne i pożegnalne. Warsztat pozwoli doskonalić umiejętności
stosowania efektywnych metod pracy pozwalających uczniom na samodzielne odkrywanie i doświadczanie wspomagające poznawanie pojęć matematycznych i umiejętności logiczno-matematycznych.

Czas trwania: 5 godz. dydaktycznych, 9:00- 13:00
Termin: 21 III 2020
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 90 zł (wpłata do 6.02.2020)
Prowadzący: Lucyna Bzowska – Trener KLANZA II stopnia, Bogatynia

W programie propozycje działań i zabaw w edukacji polonistycznej wspomagające podstawowe umiejętności dzieci związane z literami, sylabami, wyrazami i zdaniami. warsztat proponuje zabawy wykorzystujące różne rodzaje aktywności– ruch, śpiew, rytmizację, taniec, improwizację, działania plastyczne, twórcze oraz proste i dostępne materiały. Poznasz różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej wyposażające dzieci w umiejętności czytania i pisania potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów. Będziesz potrafić wykorzystywać pedagogikę zabawy na zajęciach lekcyjnych, poznasz konkretne propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych. Dowiesz się jak kształtować u dzieci pozytywny stosunek do nauki oraz jak rozwijać ciekawość w poznawaniu otaczającego świata.

Czas trwania: 5 h dydaktycznych, 13:30- 17:30
Termin: 21 III  2020
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 90 zł (wpłata do 7.02.2020)
Prowadzący: Lucyna Bzowska – Trener KLANZA II stopnia, Bogatynia

Szkolenie ma na celu nauczyć jak organizować zajęcia dla najmłodszych dzieci (od 2 roku życia). To specjalnie opracowane zabawy, które wspierają rozwój intelektualny dzieci oraz intuicje matematyczne. Program szkolenia oparty jest na najnowszych odkryciach dotyczących rozwoju myślenia matematycznego u małych dzieci.
Program:
1.Początki rozwoju myślenia matematycznego u dzieci.
2.Dlaczego warto już od najmłodszych lat troszczyć się o rozwój myślenia matematycznego
u dzieci?
3.Zabawy na rozwijanie:
✓umiejętności orientowania się w przestrzeni;
✓umiejętności porządkowania obiektów według zasad (rytmy, serie, klasyfikacja);
✓umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego.
4.Jak małe dzieci uczą się liczyć- zabawy na liczenie.
5.Doświadczenia z kształtami i miarami.
Każdy uczestnik po szkoleniu:
•potrafi zaprogramować edukację matematyczną dla małych dzieci;
•potrafi zorganizować zabawy/ zajęcia dla małych dzieci, rozwijające myślenie
matematyczne u małych dzieci;
•potrafi wyjaśnić rodzicom użyteczność zabaw matematycznych już od najmłodszych lat.

Czas trwania: 6 h zegarowych, 9:00- 15:00
Termin: 18 IV 2020
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 130 zł (wpłata do 3.04.2020)
Prowadzący: dr Małgorzata Skura– pedagożka, autorka programów oraz podręczników i poradników dla nauczycieli, dzieci i rodziców, prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ekspertka w zakresie metodyki nauczania matematyki na pierwszych etapach kształcenia
Michał Lisicki– psycholog, prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ekspert w zakresie metodyki nauczania matematyki na pierwszych etapach kształcenia; autor programów edukacyjnych oraz podręczników szkolnych i poradników

Podczas warsztatu będą realizowane następujące treści:
część 1 (programowanie edukacji matematycznej)
– cele edukacji matematycznej
– wybór treści z matematyki
– metody rozwijania pojęć matematycznych
– zasady organizowania edukacji matematycznej- język matematyki
– dokładność w matematyce
– tradycje pedagogiczne
część 2 (podstawowe rozumowania matematyczne:)
– klasyfikacja
– rytmy, analogie i algorytmy
– seriacje
– stałość liczby, równoważność i transformacja
część 3 (liczby naturalne)
– monografia liczby naturalnej
– liczenie
– porównywanie liczebności
– rachowanie
część 4 (stosowanie rozumowań matematycznych i liczb)
– określanie tego, co prawdopodobne i nieprawdopodobne
– zbieranie, kodowanie i analizowanie danych
– całość i części całości

Czas trwania: 6 h zegarowych, 9:00- 15:00
Termin: 25 IV 2020
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 130 zł (wpłata do 10.04.2020)
Prowadzący:
dr Małgorzata Skura– pedagożka, autorka programów oraz podręczników i poradników dla nauczycieli, dzieci i rodziców, prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ekspertka w zakresie metodyki nauczania matematyki na pierwszych etapach kształcenia

Michał Lisicki– psycholog, prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ekspert w zakresie metodyki nauczania matematyki na pierwszych etapach kształcenia; autor programów edukacyjnych oraz podręczników szkolnych i poradników

Formularz elektroniczny

semestr II

Zdjęcia

Wojciech BenedykWarsztaty