Regulamin uczestnictwa w warsztatach

  1. Zgłoszenia na warsztaty i szkolenia przyjmujemy wyłącznie poprzez elektroniczny formularz online, do którego link można znaleźć poniżej. Dotyczy to także list rezerwowych.
  2. W przypadku listy rezerwowej kontaktujemy się z osobami na niej zapisanymi w momencie zwolnienia miejsca z listy podstawowej. Dopiero wtedy prosimy o wykonanie przelewu.
  3. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału jest dokonanie zgłoszenia oraz wpłaty na rachunek bankowy nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia.
  4. Dane do wpłat znajdują się w potwierdzeniu (wiadomość e-mail), które otrzymają Państwo po poprawnym wypełnieniu elektronicznego formularza. Faktura zostanie wystawiona z datą wpływu wpłaty na konto.
  5. Faktury na placówki mogą być wystawione z odroczonym terminem płatności. W takim przypadku prosimy o zaznaczenie odpowiedniej pozycji w formularzu.
  6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o informację mailową. Zwrot opłaty za uczestnictwo przysługuje tylko osobom, które zgłosiły swoją rezygnację najpóźniej 14 dni przed warsztatem.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin warsztatów. Warunkiem realizacji warsztatu jest zebranie grupy minimalnej.

Szczegółowa lokalizacja warsztatów znajduje się na stronie Kontakt.

Lista nadchodzących warsztatów

Dobra rada: kliknij w nagłówek, aby rozwinąć szczegóły warsztatu

Formularz elektroniczny

warsztaty na rok 2018/2019 (II semestr)

Wojciech BenedykWarsztaty